ระยะเวลาการรับประกัน

ยี่ห้อ คอมเพรสเซอร์
(ปี)
แผงคอยล์เย็น/
แผงคอยล์ร้อน(ปี)
ชิ้นส่วนอื่นๆ
(ปี)
Amena 10 0 2
Carrier 7 0 3
Central Air 5 0 1
Daikin 5 3 / 0 1
Eminent 10 0 2
Fujitsu 5 3 / 0 1
Gree 10 5 / 5 5
Haier 5 0 5
Hitachi 7 4 / 0 1
LG 10 3 / 3 1
Midea 7 0 5
Mitsubishi Mr.Slim 5 3 / 3 1
Toshiba 7 0 3
Panasonic 5 0 1
Saijo Denki 5 0 3
Samsung 5 0 / 3 1
Sharp 5 0 1
Star Aire 5 0 1
Tasaki 12 0 1
Trane 12 0 2
Uni Aire 5 0 1
York 5 0 1