รายการขนาดเครื่องปรับอากาศราคาแนะนำ
(สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ, 2551)
ราคาร้านแอร์
ฮัมมิ่งเบิร์ด
ค่าบริการตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-60,000BTU/h300-600 บาทฟรี (ในพื้นที่ให้บริการ)
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-20,000BTU/h20-30 บาทซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 900 บาท
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000-30,000BTU/h25-35 บาทซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 1200 บาท
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000-60,000BTU/h30-40 บาทซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 2000 บาท
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง9,000-12,000BTU/h500-800 บาท500
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 15,000-24,000BTu/h600-900 บาท600
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 28,000-38,000BTU/h800-1,200 บาท700
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 40,000-48,000BTU/h1,200-1,800 บาท1000
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน9,000-12,000BTU/h700-1,000 บาท800
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 18,000-30,000BTU/h800-1,200 บาท900
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 30,000-42,000BTU/h1,000-1,500 บาท1200
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 42,000-50,000BTU/h1,200-1,800 บาท1,500
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 50,000-60,000BTU/h1,500-2,200 บาท1,900
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-20,000BTU/h1,800-2,200 บาทระบบ R22 ราคา 1800 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 2200 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000-30,000BTU/h2,200-2,600 บาทระบบ R22 ราคา 2000 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 2400 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000-40,000BTU2,400-2,800 บาทระบบ R22 ราคา 2200 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 2600 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 42,000-60,000BTU/h3,500-4,000 บาทระบบ R22 ราคา 3000 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 3500 บาท
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น)9,000-12,000BTU/h3,000-3,500 บาท3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 15,000-24,000BTU/h3,500-4,000 บาท3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 28,000-32,000BTU/h4,000-4,500 บาท4,000 (3,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 36,000-40,000BTU/h4,5000-5,000 บาท4,500 (3,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 42,000-60,000BTU/h5,000-6,000 บาท5,000 (4,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมต , คอมตั้งพื้น ) 9,000-12,000BTU/h3,000-4,000 บาท4,500 (3,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 15,000-24,000BTU/h3,500-4,500 บาท4,500 (3,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 28,000-32,000BTU/h4,000-5,000 บาท5,500 (4,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) 36,000-40,000BTU/h5,000-6,000 บาท6,500 (5,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) 42,000-60,000BTU/h6,000-8,000 บาท7,500 (6,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)

นัดล้างแอร์ออนไลน์

[salon/]