ร้านแอร์ ฮัมมิ่งเบิร์ด ระยอง Saijo Denki,Central-Air ที่ บริษัท ยูโร่ ซันชายน์ จำกัด

ร้านแอร์ ฮัมมิ่งเบิร์ด ระยอง ติดตั้งแอร์ Saijo Denki,Central Air ทั้งหมด 4 เครื่อง

ที่ บริษิท ยูโร่ ซันชายน์ จำกัด แถว โรงพยาบาล ศรีระยอง

  • SAIJO DENKI TURBO A.P.S. 13-R32 13190 BTU/h

  • Central Air CFW-AFE 18 / CCS-AFE 18 18,100 BTU/h