แอร์ผนัง (Wall-type A/C)

ติดตั้งแอร์ Mitsubishi Mr.Slim รุ่น Super Inverter GT เดือนมกราคม พ.ศ.2567 

ติดตั้งแอร์ Trane Joyful Series 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ที่บริษัทพร้อมมิตรเคมี ห้วยโป่ง

ติดตั้งแอร์ Carrier Inverter Copper 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่บริษัท สตีลคราฟท์ จำกัด

แอร์แขวน (Ceiling-type)

ติดตั้งแอร์ Carrier เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ที่บริษัท อินเตอร์พริ้นติ้ง (1994) จำกัด

ติดตั้งแอร์ Central Air เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ที่บริษัท หอมกรุ่นฟู้ด จำกัด

แอร์สี่ทิศทาง (Cassette-type)

ติดตั้งแอร์ Carrier Inverter เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ที่บริษัทเบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ติดตั้งแอร์ Daikin เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศิริโรจน์ อินเตอร์กรุ๊ป