รายการขนาดเครื่องปรับอากาศราคาร้านแอร์
ฮัมมิ่งเบิร์ด
ค่าบริการตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-60,000BTU/h300บาท (ในพื้นที่ให้บริการ)
ถ้ามีล้างแอร์ด้วย ไม่คิดค่าบริการ
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-20,000BTU/hซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 900 บาท
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000-30,000BTU/hซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 1200 บาท
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000-60,000BTU/hซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 2400 บาท
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง9,000-12,000BTU/h500
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 15,000-24,000BTu/h600
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 28,000-38,000BTU/h700
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง 40,000-48,000BTU/h1000
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน9,000-12,000BTU/h1000
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 18,000-30,000BTU/h1200
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 30,000-42,000BTU/h1500
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 42,000-50,000BTU/h1,700
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน 50,000-60,000BTU/h1,900
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด9,000-20,000BTU/hระบบ R22 ราคา 2000 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 2400 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 24,000-30,000BTU/hระบบ R22 ราคา 2200 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 2800 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 32,000-40,000BTUระบบ R22 ราคา 2600 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 3000 บาท
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด 42,000-60,000BTU/hระบบ R22 ราคา 3000 บาท
ระบบ R410A, R32 ราคา 3500 บาท
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น)9,000-12,000BTU/h3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 15,000-24,000BTU/h3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 28,000-32,000BTU/h4,000 (3,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 36,000-40,000BTU/h4,500 (3,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 42,000-60,000BTU/h5,000 (4,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมต , คอมตั้งพื้น ) 9,000-12,000BTU/h5,500 (4,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 15,000-24,000BTU/h5,500 (4,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) 28,000-32,000BTU/h6,500 (5,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) 36,000-40,000BTU/h8,500 (7,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) 42,000-60,000BTU/h9,500 (8,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น)

นัดล้างแอร์ออนไลน์