เปรียบเทียบระยะเวลาการรับประกัน

ยี่ห้อ ธรรมดา รุ่นย่อย คอมเพรสเซอร์ แผงรังผึ้งคอยล์เย็น/ ชิ้นส่วนอื่นๆ
Inverter (ปี) แผงรังผึ้งคอยล์ร้อน(ปี) (ปี)
Amena     10 0 2
LG     10 3,3 0
Gree     10 5,5 5
Casper     10 0 5
Midea     7 0 5
Mitsu Heavy     5 0 5
Eminent     10 0 2
Hitachi ธรรมดา   7 4,4 0
Inverter   10 4,4 0
Daikin ธรรมดา FTM 5 3,0 0
Inverter KF,FC 5 3,1 3
KM,KZ 5 3,3 3
Central air ธรรมดา   5 0 1
Inverter   10 0 2
Carrier ธรรมดา AAF-A,TSG,ABF703 7 0 3
Inverter TEVGB ,TVAA, TVBA, TVAB-W, TVAB-BTVCA 10 0 5
TVGS 10 0 3
Haier ธรรมดา CTC 5 0 5
Inverter VTAA,VFA, VIP, VNR (H) 10 0 5
VNS (N), VNH, VFB (H) 5 0 5
Mitsubishi Mr.Slim     5 3,3 1
Toshiba     PKSG SERIES 7 0 3
   U2KCV2G SERIES 10 0 5
 PKCVG SERIES 10 0 3
J2ACVRG SERIES 10 0 5
Panasonic  ธรรมดา YN-WKT,PN-WKT ,PN-VKT 7 3,0 1
PC-QKT SERIES 5 1,2 0
Inverter   10 3,0 1
Saijo Denki ธรรมดา SMART COOL,TURBO-APS 5 0 1
Inverter   5 0 5
Samsung Inverter  FiX-SPEED SERIES 5 0 1
INVERTER ECO SERIES/S INVERTER 10 0 1
S INVERTER COPPER Wind-Free™ SERIES  Wind-Free™ PREMIUM Wind-Free™ PREMIUM PLUS SERIES    10 0 3
Sharp     5 0 1
Star Aire    DE R-32 SERIES/  DM SERIES  10 0 2
DE-IV SERIES 7 0 3
Tasaki     5 0 5
TCL     10 0 3
Trane ธรรมดา Passio SERIES/ Joyful SERIES 12 0 2
High Wall R-32 7 0 2
Inverter Passio Inverter 12 0 2
 Joyful Inverter 7 0 3
York   ECO PLUS SERIES 7 0 3
FWUT-AVP SERIES 1 0 1
MIGHTY SERIES 5 0 1